Taleren Barack Obama

Teleprompter eller ei, du kan ikke ta ifra denne mannen at han har talegaver som stort sett har vært forbeholdt tyske diktatorer.